29 Μαίου 1453 - Η Πόλις ΕάλωΜετά από 52 ολόκληρες ημέρες πολιορκίας η Βασιλεύσα (Κωνσταντινούπολη) έπεσε στα χέρια των Οθωμανών πολιορκητών.
Διάρκεια πολιορκίας :
Από 07 Απριλίου έως και 29 Μαίου 1453 (52 ημέρες)
Μαχόμενοι :
Βυζαντινοί μαζί με Γενουάτες-Βενετούς εναντίον Οθωμανών και συμμάχων τους
Αρχηγοί :
Βυζαντινοί : Κων/νος Παλαιολόγος ο 7ος - Οθωμανοί : Μωάμεθ ο 2ος
Δυνάμεις :
Βυζαντινοί : 6.000.- + 700.- Γενουάτες υπό τον
Ιωάννη Ιουστινιάνη και 1.300.- Βενετοί
Πλοία : 25.-
Οθωμανοί : περίπου 160.000.-  μεταξύ του λοιπού οπλισμού και ένα πυροβόλο

                                                        μήκους 8.- μέτρων και βάρους 20.- περίπου τόνων.
Πλοία : 150.-
 
Μήκος τειχών της πόλης : πλέον των 22 χιλιομέτρων

Με την εισβολή των τούρκων στην πόλη και μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου, ακολούθησαν σφαγιασμοί και λεηλασίες ανείπωτης βαρβαρότητας, ο δε Μωάμεθ ο Β' κάνοντας έφιππος το γύρω της πόλης μονολόγησε " Τι πόλη παραδώσαμε στη λεηλασία και την καταστροφή; ".

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ΙΑ' ...........................................  Σουλτάνος Μωάμεθ Β'

............


Τα τείχη της Πόλης

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε πλέον φτάσει στο τέλος της.