Χρήσιμες Δ/νσεις Ιστοχώρων

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
•  ΙΝΕ (Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.)
•  ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας)
•  ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία)
•  ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)
•  ΕΟΜΜΕΧ (Ελλην. Οργαν. Μικρών – Μεσαίων Επιχ/σεων και Χειρ/χνίας)
•  Ένωση Ελλήνων Χημικών
•  Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ)
•  Πύλη Κοινωνικών Επιστημών
•  Εθνικό Τυπογραφείο
•  ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος)
•  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
•  Εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης
•  Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» infosociety.gr
•  ΑΣΕ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού)
•  Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε)
•  Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Φορολογικά)
•  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
•  Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
•  Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
•  Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
•  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
•  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
•  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
•  Ιόνιο Πανεπιστήμιο
•  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
•  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
•  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
•  Πανεπιστήμιο Κρήτης
•  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
•  Πανεπιστήμιο Πατρών
•  Πανεπιστήμιο Πειραιώς
•  Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
•  Πολυτεχνείο Κρήτης
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηρακλείου
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κοζάνης
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας
•  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
•  Ελληνική Κυβέρνηση (Απαιτούνται Όνομα χρήστη και κωδικός)
•  Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Λούκα κατσέλη)
•  Υπουργείο Δικ/νης, Διαφάνειας και Ανθρωπ. Δικ/μάτων (Χαράλαμπος Καστανίδης)
•  Υπουργείο Περιβάλ., Ενέργ. και Κλιμ/κής Αλλαγής (Τίνα Μπιρμπίλη)
•  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ευάγγελος Βενιζέλος)
•  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κατερίνα Μπατζελή)
•  Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (Παύλος Γερουλάνος)
•  Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Μιχάλης Χρυσοχοΐδης)
•  Υπουρ. Εσωτερ., Αποκέντρ. και Ηλεκ/νικής Διακ/σης (Γιάννης Ραγκούσης)
•  Υπουργείο Εξωτερικών (Γιώργος Α. Παπανδρέου)
•  Υπουργείο Οικονομικών (Γιώργος Παπακωνσταντίνου)
•  Υπουργείο Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ('Αννα Διαμαντοπούλου)
•  Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δκτύων (Δημήτρης Ρέππας)
•  Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
•  Europa
•  Ε.Ε - πηγές πληροφόρησης
•  Ευρωπαϊκά όργανα και υπηρεσίες
•  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
•  Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
•  Η απασχόληση
•  Τα μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα
•  Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία (EU-OSHA)
•  Εθνικός Εστιακός Πόλος του EU- OSHA

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
•  Οργανισμοί και υπηρεσίες του Ο.Η.Ε.
•  Διεθνές Γραφείο Εργασίας ( I.L.O.)
•  Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ( W.H.O.)
•  Ο.Ο.Σ.Α. (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης)
•  UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
•  UNICEF (Unite for Children)
•  UNEP (United Nations Environment Programme)
•  FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations)
•  Amnesty International

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
•  Κυβερνήσεις και οργανισμοί γενικά
•  Κόμματα (Political resources on the net)
•  Διασυνδέσεις για την υγεία την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας
•  I.N.R.S. Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία
•  N.I.O.S.H. Αμερικανικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία και την Ασφάλεια
•  H and S.E. Βρεταννική Υπηρεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια
•  O.S.H.A. Αμερικανική Διοίκηση για την Υγεία και την Ασφάλεια
•  F.I.O.S.H. Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο
•  National Safety Council
•  DETIR (Εργασία, εκπαίδευση και εργασιακές σχέσεις. Αυστραλίας)
•  Επαγγελματική υγεία και ασφάλεια (Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο)
•  Σελίδες επαγγελματικής ιατρικής
•  Σελίδες Eργονομίας
•  Εικονικές βιβλιοθήκες (USA)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - EQUAL
•  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
•  Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού
•  Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
•  Γ.Γ. Ισότητας
•  Ειδικές Υπηρεσίες Γ` ΚΠΣ (σύνδεσμος από ιστοσελίδα ΜΟΔ.)
•  Ευρωπαϊκό Έτος για άτομα με αναπηρίες
•  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
•  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
•  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, DGV
•  Ευρωπαϊκή Επιτροπή
•  Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
•  On -Line ενημέρωση πολιτών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
•  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
•  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
•  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
•  Περιφέρεια Ηπείρου
•  Περιφέρεια Θεσσαλίας
•  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
•  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
•  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
•  Περιφέρεια Αττικής
•  Περιφέρεια Πελοποννήσου
•  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
•  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
•  Περιφέρεια Κρήτης

ΒΑΣΕΙΣ - ΑΡΧΕΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
•  Η νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ)
•  Η κοινοτική νομοθεσία για την κοινωνική πολιτική
•  Η κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον τους καταναλωτές και την υγεία
•  Η κοινοτική βιομηχανική νομοθεσία
•  Αμερικανική νομοθεσία (OSHA)
•  Αμερικανικός κώδικας
•  Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Γραφείο Εργασιακών Σχέσεων ΓΣΕΕ)
•  Εργατικά ατυχήματα-στοιχεία του Ι.Κ.Α. (ΕΛΙΝΥΑΕ)
•  Διεθνείς συμβάσεις (I.L.O)
•  Πίνακας διεθνών συμβάσεων (ΕΛΙΝΥΑΕ)
•  Οικονομικοί και βιομηχανικοί δείκτες (ΣΕΒ)
•  Βιβλιοθήκη επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (NIOSH)
•  Τεκμηρίωση για τη θέσπιση ορίων (NIOSH)
•  Διεθνείς κάρτες για ασφάλεια από χημικά NIOSH
•  Συνοπτικός οδηγός για χημικούς κινδύνους NIOSH
•  Συγκεντρώσεις αμέσου κινδύνου (NIOSH)
•  NIOSH DATABASES
•  Ακτινοβολίες Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο
•  Εγχειρίδιο επιβλέποντος Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο
•  Στατιστικές της WHO
•  Τεχνικό εγχειρίδιο OSHA
•  Στατιστικές του OSHA
•  Οδηγοί για υγεία και ασφάλεια (DETIR)
•  Υγεία και ασφάλεια κατά θέμα (DETIR)
•  HazDatBase
•  Βιβλιοθήκες στο δίκτυο (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
•  1η Μαϊου, η ιστορία της ημέρας των εργαζομένων 1
•  Βιομηχανικό Μάντζεστερ, 1844 ( από τον Φρ. Έγγελς )
•  Η βιομηχανική επανάσταση
•  Η βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία (από τον Αρνολντ Τόϋμπη)
•  Ο δέκατος ένατος αιώνας
•  Ο σύγχρονος κόσμος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
•  Ίδρυμα μείζονος ελληνισμού
•  Ελληνικός πολιτισμός
•  Αριάδνη
•  Σπουδαστήριο νέου ελληνισμού
•  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
•  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
•  Ελληνικός οργανισμός τουρισμού
•  Εθνική Χαρτοθήκη
•  Χάρτης του λεκανοπεδίου της Αθήνας
•  Gogreece.com/arts
•  Υahoo Greece
•  Σημαντικοί Έλληνες
•  Σελιδες ελληνικής ιστορίας
•  Σελιδες ελληνικής φιλοσοφίας
•  Hellas Online list
•  Κύπρος

ΚΩΔΙΚΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
•  Google
•  Πίνακες (θεματικές βιβλιοθήκες)
•  Κώδικας θεματικής αναζήτησης
•  Κατάλογος Ελληνικού Ίντερνετ (από την Forthnet)
•  Βιβλιοθήκη
•  Encyberpedia
•  Internet encyclopaedia
•  Reference
•  Studyweb
•  Freeality Internet Search Engines
•  Searchforms
•  Proteus
•  Αναζήτηση στην Britannica
•  Altavista
•  Yahoo

Παπατζής και παραμυθατζής ο Τζέφρυ Παπανδρέου (Σκάι-Ελληνοφρένεια)Πότε μάθανε να ράβουνε ψιλό γαζί στη ραπτομηχανή του ψεύδους; Τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια!!
Μας δουλεύουνε ψιλό γαζί και εμείς τους θεωρούμε ηγέτες που νοιάζονται για τα συμφέροντα των εργαζομένων, των φτωχών και αδυνάτων.
Πότε επιτέλους θα δείξουν ότι έχουν το θάρρος να πούνε την αλήθεια στο λαό; Εκτός πια εάν ο εθισμός τους στο ψέμα και την υποκρισία είναι τόσο ισχυρός που δεν είναι σε θέση να απεξαρτηθούν από μόνοι τους. Χρειάζονται λοιπόν βοήθεια και ο Ελληνικός Λαός θα πρέπει  να φροντίσει για την ουσιαστική τους αποτοξίνωση... που σημαίνει, Μαύρο Δαγκωτό στις επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές ώστε να μάθουν να σέβονται τη νοημοσύνη των Ελλήνων ψηφοφόρων.

Η συνέντευξη του Μαξ Κάιζερ (για να μαθαίνουμε και κάποιες αλήθειες)

Max Keiser on Athens International Radio - 23 April 2010

Έλεν Σκόπις: «Χθες, λοιπόν, βγήκε ανακοίνωση της (Στατιστικής Υπηρεσίας της ΕΕ) Γιούροστατ, σύμφωνα με την οποία η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα είναι σοβαρότερη απ' όσο είχαν εκτιμήσει νωρίτερα οι επενδυτές, ενώ παράλληλα η εταιρεία πιστοληπτικής αξιολόγησης Μούντυς υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.
Αυτές οι δύο εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα τη "βουτιά" των τιμών των ελληνικών ομολόγων, η οποία δεν άργησε να εξαπλωθεί στις αγορές ομολόγων της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Σ' αυτό το σημείο θα συνδεθούμε με τον οικονομικό αναλυτή Μαξ Κάιζερ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.»
 
Μαξ Κάιζερ: «Γεια. Χαίρομαι που συζητάμε και πάλι.»


Έλεν Σκόπις: «Σ' ευχαριστώ Μαξ. Κι εγώ το ίδιο. Ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου χαρακτήρισε το σχέδιο εξόδου από την κρίση ως άκρως απαραίτητο. Είπε ότι είναι απόλυτη ανάγκη, εθνική ανάγκη. Ισχύει αυτό κατά την άποψή σου;»


Μαξ Κάιζερ: «Κατ' αρχάς θα πρέπει να τονίσω, Έλεν, ότι τα γεγονότα, όπως αυτά εξελίχτηκαν τους τελευταίους μήνες, ήταν σύμφωνα με το σενάριο που είχα περιγράψει εδώ και αρκετό καιρό. Πριν από αρκετούς μήνες σου είχα πει ακριβώς τι θα συμβεί, ότι δηλαδή το ΔΝΤ θα προσφέρει στους Έλληνες ένα πακέτο διάσωσης αν και εφόσον εκείνοι το θελήσουν.
Και ενώ με το ένα χέρι θα προσφέρει στους Έλληνες αυτό το πακέτο, η αγορά ομολόγων, που ελέγχεται από τα hedge funds, θα καταστρέψει τη ελληνική αγορά ομολόγων, θα τιμωρήσει -την ώρα του "μαστιγίου"- χτυπώντας την ελληνική κυβέρνηση ώσπου εκείνη να υποκύψει στο ΔΝΤ.
Έτσι κι έγινε. Χθες και σήμερα, λοιπόν, οι οικονομικοί τρομοκράτες αποδόμησαν την ελληνική αγορά ομολόγων, έσυραν στην ομηρία την ελληνική οικονομία, οπότε ο Έλληνας πρωθυπουργός ενέδωσε στις πιέσεις για να κατευνάσει τους οικονομικούς τρομοκράτες, λέγοντας "Ναι. Θα δεχτούμε τη βοήθεια του ΔΝΤ". Αυτή ακριβώς την πρόβλεψη είχα κάνει και έγιναν όλα όπως τα είπα.»

Έλεν Σκόπις: «Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η Ελλάδα δεν είχε άλλη επιλογή.»

Μαξ Κάιζερ: «Αυτό δεν είναι καθόλου αλήθεια. Η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της μια σειρά από επιλογές. Ας δούμε πρώτα απ' όλα: γιατί βρίσκεται η Ελλάδα σε αυτή τη δεινή θέση; Διότι το 2000, αφού είχε υπογραφεί η συνθήκη του Μάαστριχτ και όταν έμπαινε στην ΟΝΕ, η Ελλάδα πουλήθηκε από την Γκόλντμαν Σαξ και κάποιους απατεώνες λογιστές που έκρυψαν τα χρέη της. Αυτό ήταν η αρχή μιας δεκαετίας κατά την οποία η Ελλάδα… Αυτό δρομολογήθηκε πριν από δέκα χρόνια.

Η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία εδώ και δέκα χρόνια οδεύει προς το θάνατό της. Τώρα βρισκόμαστε στην κορύφωση, όπου στέφθηκε με επιτυχία ένα στρατηγικό σχέδιο δέκα ετών που απέβλεπε στην καταστροφή της ελληνικής οικονομίας, τον εμπρησμό της ουσιαστικά για χάρη της κερδοσκοπίας. Η επιλογή που είχε η χώρα τότε ήταν πρώτα και κύρια η απομάκρυνση της Γκόλντμαν Σαξ.

Τη βδομάδα που μας πέρασε η ολλανδική κυβέρνηση έβγαλε ανακοίνωση που έλεγε: "Θα πρέπει να απομακρύνουμε την Γκόλντμαν Σαξ". Η βρετανική κυβέρνηση επίσης εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Γκόλντμαν Σαξ. Η μια χώρα μετά την άλλη συνειδητοποιεί ότι αν επιτρέψεις σε οικονομικούς τρομοκράτες να εισβάλουν στη χώρα σου, πας γυρεύοντας.

Το πρώτο πράγμα που οφείλει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι να δηλώσει: "Ελάτε να πετάξουμε έξω τους οικονομικούς τρομοκράτες, να πετάξουμε έξω το ΔΝΤ".

Δεύτερον, δεδομένου του τι προηγήθηκε, εξυπακούεται ότι τα χρέη που επέσυρε η Ελλάδα ήταν αποτέλεσμα παράνομης διαδικασίας έκδοσης ομολόγων από τη Γουώλ Στρητ. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση εκ μέρους της Ελλάδας να εξοφλήσει αυτά τα χρέη. Δημιουργήθηκαν με παράνομες διαδικασίες, πουλήθηκαν με παράνομες διαδικασίες, άρα δεν έχει καμία σχέση μ' αυτά ο ελληνικός λαός.
Δεν πρέπει να επιβληθούν μέτρα λιτότητας στον ελληνικό λαό μόνο και μόνο για να εισπράξουν "χριστουγεννιάτικο μπουναμά" οι τραπεζίτες της Γουόλ Στρητ. Είναι άδικο. Οι Έλληνες δεν επιτρέπεται να είναι υποχρεωμένοι να δεχτούν μέτρα λιτότητας για να εισπράξουν οι τραπεζίτες της Γουόλ Στρητ τα "δώρα των Χριστουγέννων" τους εδώ.

Τρίτον, θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να θέσει σε δημοψήφισμα την πρότασή της και να ζητήσει από τον ελληνικό λαό να ψηφίσει: "Θα πρέπει, ναι ή όχι, να δεχτούμε το ΔΝΤ στη χώρα μας";

Τέταρτον - είναι κι αυτό μια πιθανότητα - αν η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να σεβαστεί την επιθυμία του λαού, τότε θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα διεξαγωγής νέων εκλογών, ώστε να υπάρξει μια κυβέρνηση στην Ελλάδα που θα φροντίσει τα συμφέροντα του λαού και όχι αυτά των τραπεζών της Γουόλ Στρητ.»

Έλεν Σκόπις: «Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεδριάζουν στην Αθήνα για να απεργαστούν τους όρους αυτού του πακέτου βοήθειας. Τι μπορεί να περιμένει ο ελληνικός λαός;»

Μαξ Κάιζερ: «Δεινά.»

Έλεν Σκόπις: «Μπορείς να γίνεις πιο σαφής;»

Μαξ Κάιζερ: «Οι Έλληνες θα χάσουν τον έλεγχο των κερδοφόρων στοιχείων ενεργητικού της χώρας. Ήδη έχουν χάσει τον έλεγχο των τελών αεροδρομίων και των λαχειοφόρων αγορών. Στο μέλλον θα χάσουν τον έλεγχο των λιμανιών και των πόρων που θα επενδύονταν στην τουριστική δραστηριότητα. Όλα αυτά τα χρήματα θα καταλήξουν σε τράπεζες της Γουόλ Στρητ. Ουσιαστικά οι Έλληνες θα πουλήσουν την αγελάδα και στη συνέχεια θα αρχίσουν να αγοράζουν το γάλα της.

Αυτό είναι που η Γουόλ Στρητ αποκαλεί "στρατηγική": να καταφέρνουν μια χώρα να τους πουλήσει την αγελάδα της και έπειτα να την αναγκάζουν να αγοράζει το γάλα της. Η Γουόλ Στρητ θέλει και αναγκάζει τους Έλληνες να της πουλήσουν τα "πετράδια του στέμματος" της ελληνικής οικονομίας, για να τους αναγκάσει αργότερα να τα αγοράσουν σε πολύ υψηλότερη τιμή.
Θα σου πω ακριβώς τι πρόκειται να γίνει. Σε πέντε χρόνια θα δείτε το ισχυρότερο 1/10 του 1% του πληθυσμού της Ελλάδας να ελέγχει το 99% του πλούτου της χώρας. Το ασθενέστερο 99% + του πληθυσμού θα ζει μέσα στην απόλυτη φτώχεια. Κάπως σαν την Σαουδική Αραβία.»

Έλεν Σκόπις: «Σ' ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας, Μαξ.»

Μαξ Κάιζερ: «Να είστε καλά.»

Έλεν Σκόπις: «Σ' ευχαριστούμε και πάλι, Μαξ Κάιζερ. Ήταν ο οικονομικός αναλυτής Μαξ Κάιζερ, συνεργάτης των τηλεοπτικών σταθμών Al Jazeera International και Russia Today.»

Η συνέντευξη Κάιζερ στα Αγγλικά:

Helen Skopis: “Now, yesterday, we had Eurostat saying that Greece's debt crisis is even worse than investors believed, while Moody's investors service downgraded Greece's debt rating. Those twin developments sent Greek bond prices into a tailspin, a sell-off that spread to bond markets in Portugal and Spain.
Joining us on the line now we have financial analyst Max Keiser. Good afternoon. Thank you for joining us.”

Max Keiser: “Hi, nice to talk to you again.”

Helen Skopis: “Thank you, Max. It's a pleasure. Prime Minister George Papandreou has described the bailout package as a necessity. That it's an extreme necessity, it's a national necessity. Was this the case in your opinion?”

Max Keiser: “Well, first of all I ought to point out that all the events that have transpired in the past several months have followed the script that I outlined several months ago, Helen. Several months ago I told you exactly what was going to happen: the IMF was going to hold out a monetary rescue package if the Greeks, if Greece wanted that package, and while that was being held out in one hand, the bond market controlled by hedge funds was going to destroy the Greek bond market, to punish -- the ‘stick’ -- to beat the Greek government into submitting to the IMF.
And yesterday and today the bond terrorists, the bond financial terrorists… they collapsed the Greek bond market, they held the Greek economy for ransom and the Greek president gave in to appease… to appease to financial terrorists and he said, ‘Yes, we're gonna take the IMF money.’ So this is exactly what I said was gonna happen, and it followed my script perfectly.”

Helen Skopis: “Well, it seems as if, though, Greece didn't have a choice.”

Max Keiser: “Well, that's… that's… er… that's completely false. There are a number of choices that Greece has. Number one: Why is Greece in this predicament? Because back at 2000, following the Maastricht Treaty, when they were joining the euro, they were sold by Goldman Sachs and accounting frauds that would hide debts and this was the beginning of ten years where Greece…
This, this has been in the cards for ten years. Greece… the Greek economy has been on a march to death for ten years. This is the culmination and the success of a ten-year strategy to destroy the Greek economy, to make money basically torching the Greek economy.
First of all, the choice was then to… number one, get rid of Goldman Sachs. This past week the government in the Netherlands has put out a statement saying, ‘We must get rid of Goldman Sachs.’ The government in Britain is now looking at getting rid of Goldman Sachs. Countries around the world understand that if you let financial terrorists into your country, you're asking for trouble.
The Greek government, the first thing they should do is put out a statement, ‘Let's get rid of the financial terrorists. Let's get rid of Goldman Sachs.’
Number two, with that in mind, I understand that the debts that were incurred by Greece were fraudulently induced by Wall Street. There's no obligation on the part of Greece to pay these debts. They were fraudulently induced, fraudulently sold and it's not the Greek people's problem. There should be no austerity measures forced upon the Greek people, so that Goldman Sachs bankers get a ‘Christmas bonus.’ That… that's not fair. The Greek people don't need to be forced to austerity so that Goldman Sachs bankers get their ‘Christmas bonuses’ here. That's completely unfair.
Number three, the Greek government should put a referendum to the Greek people, asking for a vote: ‘Should we let the IMF into our country?’
Number four, the Greek government, possibly, if they're not willing to respect the wishes of the people, there should be potentially a new election, and get a government in Greece that will respond to the interests of the people and not to the Wall Street banks.”
Helen Skopis: “Now, the European Commission, the IMF and European Central Bank have been holding talks in Athens to finalize the terms of this aid package.
What can the Greek people expect?”

Max Keiser: “Pain.”

Helen Skopis: “More specifically?”

Max Keiser: “They're gonna lose control of their income-producing assets. They've already lost control to the airport taxes, they've lost control of the lottery, they're gonna lose control of the ports, and they're gonna lose control of… you know, the money that goes into the tourist attraction.
All that money is gonna go to Wall Street banks. They're basically selling the cow and then they're gonna start buying the milk. This is what Wall Street calls 'the strategy.' Get the country to sell them the cow and then force them to buy the milk. Wall Street wants Greeks… is forcing them to sell them all the crown jewels of the Greek economy, and forces the Greek people then to buy them back at substantially higher prices.
I'll tell you exactly what is gonna happen. In five years from now, you're gonna have the top one tenth of 1% of the population of Greece who will control 99 % of the wealth. The bottom 99 % and plus of the population will be living in abject poverty. It looks like Saudi Arabia.”

Helen Skopis: “Thank you very much for joining us, Max.”

Max Keiser: “Have fun.”

Helen Skopis: “Thank you, Max Keiser. That was financial analyst Max Keiser, who works with Al Jazeera International and Russia Today.

Scorpions- Dust In The Wind (With Lyrics)I close my eyes
Only for a moment and the moment's gone
All my dreams
Pass before my eyes, a curiosity
Dust in the wind
All they are is dust in the wind
Same old song
Just a drop of water in an endless sea
All we do
Crumbles to the ground, though we refuse to see
Dust in the wind
All we are is dust in the wind
Now, Don't hang on
Nothing lasts forever but the earth and sky
It slips away
And all your money won't another minute buy
Dust in the wind
All we are is dust in the wind
Dust in the wind
All we are is dust in the wind
Dust in the wind
All we are is dust in the wind
Dust in the wind
All we are is dust in the wind

You can also listen to:
"Rock You Like A Hurricane" - http://www.youtube.com/watch?v=3CNpFt9h2Yk
"You and I"                                - http://www.youtube.com/watch?v=CVdmtcyeMV4&feature=related