Χρήσιμες Δ/νσεις Ιστοχώρων

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
•  ΙΝΕ (Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.)
•  ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας)
•  ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία)
•  ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)
•  ΕΟΜΜΕΧ (Ελλην. Οργαν. Μικρών – Μεσαίων Επιχ/σεων και Χειρ/χνίας)
•  Ένωση Ελλήνων Χημικών
•  Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ)
•  Πύλη Κοινωνικών Επιστημών
•  Εθνικό Τυπογραφείο
•  ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος)
•  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
•  Εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης
•  Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» infosociety.gr
•  ΑΣΕ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού)
•  Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε)
•  Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Φορολογικά)
•  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
•  Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
•  Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
•  Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
•  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
•  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
•  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
•  Ιόνιο Πανεπιστήμιο
•  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
•  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
•  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
•  Πανεπιστήμιο Κρήτης
•  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
•  Πανεπιστήμιο Πατρών
•  Πανεπιστήμιο Πειραιώς
•  Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
•  Πολυτεχνείο Κρήτης
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηρακλείου
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κοζάνης
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών
•  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας
•  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
•  Ελληνική Κυβέρνηση (Απαιτούνται Όνομα χρήστη και κωδικός)
•  Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Λούκα κατσέλη)
•  Υπουργείο Δικ/νης, Διαφάνειας και Ανθρωπ. Δικ/μάτων (Χαράλαμπος Καστανίδης)
•  Υπουργείο Περιβάλ., Ενέργ. και Κλιμ/κής Αλλαγής (Τίνα Μπιρμπίλη)
•  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ευάγγελος Βενιζέλος)
•  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κατερίνα Μπατζελή)
•  Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (Παύλος Γερουλάνος)
•  Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Μιχάλης Χρυσοχοΐδης)
•  Υπουρ. Εσωτερ., Αποκέντρ. και Ηλεκ/νικής Διακ/σης (Γιάννης Ραγκούσης)
•  Υπουργείο Εξωτερικών (Γιώργος Α. Παπανδρέου)
•  Υπουργείο Οικονομικών (Γιώργος Παπακωνσταντίνου)
•  Υπουργείο Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ('Αννα Διαμαντοπούλου)
•  Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δκτύων (Δημήτρης Ρέππας)
•  Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
•  Europa
•  Ε.Ε - πηγές πληροφόρησης
•  Ευρωπαϊκά όργανα και υπηρεσίες
•  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
•  Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
•  Η απασχόληση
•  Τα μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα
•  Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία (EU-OSHA)
•  Εθνικός Εστιακός Πόλος του EU- OSHA

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
•  Οργανισμοί και υπηρεσίες του Ο.Η.Ε.
•  Διεθνές Γραφείο Εργασίας ( I.L.O.)
•  Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ( W.H.O.)
•  Ο.Ο.Σ.Α. (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης)
•  UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
•  UNICEF (Unite for Children)
•  UNEP (United Nations Environment Programme)
•  FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations)
•  Amnesty International

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
•  Κυβερνήσεις και οργανισμοί γενικά
•  Κόμματα (Political resources on the net)
•  Διασυνδέσεις για την υγεία την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας
•  I.N.R.S. Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία
•  N.I.O.S.H. Αμερικανικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία και την Ασφάλεια
•  H and S.E. Βρεταννική Υπηρεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια
•  O.S.H.A. Αμερικανική Διοίκηση για την Υγεία και την Ασφάλεια
•  F.I.O.S.H. Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο
•  National Safety Council
•  DETIR (Εργασία, εκπαίδευση και εργασιακές σχέσεις. Αυστραλίας)
•  Επαγγελματική υγεία και ασφάλεια (Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο)
•  Σελίδες επαγγελματικής ιατρικής
•  Σελίδες Eργονομίας
•  Εικονικές βιβλιοθήκες (USA)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - EQUAL
•  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
•  Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού
•  Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
•  Γ.Γ. Ισότητας
•  Ειδικές Υπηρεσίες Γ` ΚΠΣ (σύνδεσμος από ιστοσελίδα ΜΟΔ.)
•  Ευρωπαϊκό Έτος για άτομα με αναπηρίες
•  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
•  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
•  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, DGV
•  Ευρωπαϊκή Επιτροπή
•  Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
•  On -Line ενημέρωση πολιτών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
•  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
•  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
•  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
•  Περιφέρεια Ηπείρου
•  Περιφέρεια Θεσσαλίας
•  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
•  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
•  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
•  Περιφέρεια Αττικής
•  Περιφέρεια Πελοποννήσου
•  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
•  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
•  Περιφέρεια Κρήτης

ΒΑΣΕΙΣ - ΑΡΧΕΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
•  Η νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ)
•  Η κοινοτική νομοθεσία για την κοινωνική πολιτική
•  Η κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον τους καταναλωτές και την υγεία
•  Η κοινοτική βιομηχανική νομοθεσία
•  Αμερικανική νομοθεσία (OSHA)
•  Αμερικανικός κώδικας
•  Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Γραφείο Εργασιακών Σχέσεων ΓΣΕΕ)
•  Εργατικά ατυχήματα-στοιχεία του Ι.Κ.Α. (ΕΛΙΝΥΑΕ)
•  Διεθνείς συμβάσεις (I.L.O)
•  Πίνακας διεθνών συμβάσεων (ΕΛΙΝΥΑΕ)
•  Οικονομικοί και βιομηχανικοί δείκτες (ΣΕΒ)
•  Βιβλιοθήκη επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (NIOSH)
•  Τεκμηρίωση για τη θέσπιση ορίων (NIOSH)
•  Διεθνείς κάρτες για ασφάλεια από χημικά NIOSH
•  Συνοπτικός οδηγός για χημικούς κινδύνους NIOSH
•  Συγκεντρώσεις αμέσου κινδύνου (NIOSH)
•  NIOSH DATABASES
•  Ακτινοβολίες Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο
•  Εγχειρίδιο επιβλέποντος Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο
•  Στατιστικές της WHO
•  Τεχνικό εγχειρίδιο OSHA
•  Στατιστικές του OSHA
•  Οδηγοί για υγεία και ασφάλεια (DETIR)
•  Υγεία και ασφάλεια κατά θέμα (DETIR)
•  HazDatBase
•  Βιβλιοθήκες στο δίκτυο (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
•  1η Μαϊου, η ιστορία της ημέρας των εργαζομένων 1
•  Βιομηχανικό Μάντζεστερ, 1844 ( από τον Φρ. Έγγελς )
•  Η βιομηχανική επανάσταση
•  Η βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία (από τον Αρνολντ Τόϋμπη)
•  Ο δέκατος ένατος αιώνας
•  Ο σύγχρονος κόσμος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
•  Ίδρυμα μείζονος ελληνισμού
•  Ελληνικός πολιτισμός
•  Αριάδνη
•  Σπουδαστήριο νέου ελληνισμού
•  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
•  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
•  Ελληνικός οργανισμός τουρισμού
•  Εθνική Χαρτοθήκη
•  Χάρτης του λεκανοπεδίου της Αθήνας
•  Gogreece.com/arts
•  Υahoo Greece
•  Σημαντικοί Έλληνες
•  Σελιδες ελληνικής ιστορίας
•  Σελιδες ελληνικής φιλοσοφίας
•  Hellas Online list
•  Κύπρος

ΚΩΔΙΚΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
•  Google
•  Πίνακες (θεματικές βιβλιοθήκες)
•  Κώδικας θεματικής αναζήτησης
•  Κατάλογος Ελληνικού Ίντερνετ (από την Forthnet)
•  Βιβλιοθήκη
•  Encyberpedia
•  Internet encyclopaedia
•  Reference
•  Studyweb
•  Freeality Internet Search Engines
•  Searchforms
•  Proteus
•  Αναζήτηση στην Britannica
•  Altavista
•  Yahoo